Tư vấn môi trường

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ tư vấn môi trường với các nội dung sau: 1. Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án 2. Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường 3. Lập báo cáo Quan trắc môi trường 4. Lập báo cáo [Xem thêm…]

Xử lý chất thải nguy hại

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải nguy hại, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, chất thải có thành phần sơn – vecni – chất kết dính- chất bịt kín – mực [Xem thêm…]

Thiêu hủy sản phẩm hết hạn

DỊCH VỤ THIÊU HỦY SẢN PHẨM HẾT HẠN Công ty Thiên Thanh nhận thiêu hủy hàng hóa, sản phẩm hết hạn của tất cả các khách hàng có nhu cầu. Sau khi nhận được yêu cầu hủy hàng từ khách hàng, Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và lên phương án vận [Xem thêm…]

Xử lý chất thải y tế

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động của các phòng khám, bệnh viện bao gồm: – Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa [Xem thêm…]

Xử lý chất thải thông thường

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG Chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải thông thường, tro xỉ từ quá trình đốt, vải vụn, da vụn, nilong… Chất thải thông thường vận chuyển về tới nhà máy sẽ được phân loại để [Xem thêm…]