CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG THIÊN THANH

Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310840866 ngày 11 tháng 05 năm 2011 với ngành nghề kinh doanh chính là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Năm 2013, Công ty thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Tân với diện tích 29.964 m2 tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2015, Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Tân chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép hành nghề quản lý CTNH mã số 1-2-3-4-5-6-7-8.063.VX do Tổng cục Môi trường cấp. Sau 03 năm đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh tiếp tục được Tổng Cục môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.063.VX ngày 31 tháng 05 năm 2018 với công suất xử lý 9.988 tấn chất thải/năm.

giới thiệu

Diện tích
Hệ thống xử lý
Nhân viên
Upload Image...

Giấy phép xử lý chất thải 1-2-3-4-5-6.063.VX

TRẦN CHÁNH VĨ
CHỦ TỊCH HĐQT

“Bắt tay giải quyết vấn đề. Vận dụng thực tế hái về thành công”

NGUYỄN HOÀNG THÁI
GIÁM ĐỐC

“Cần cù thì chưa đủ. Làm chủ phải tinh khôn”

NGUYỄN VĂN NAM
P. GIÁM ĐỐC

“Hãy ước mơ – Hãy chinh phục”

LÊ MINH ANH QUÂN
TP. KINH DOANH

“Muốn khởi nghiệp, hãy cứ dấn thân, hãy cứ đam mê và hãy cứ liều có tính toán”