DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ tư vấn môi trường với các nội dung sau:

1. Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án

2. Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

3. Lập báo cáo Quan trắc môi trường

4. Lập báo cáo Quản lý chất thải nguy hại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *