DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI


Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải nguy hại, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, chất thải có thành phần sơn – vecni – chất kết dính- chất bịt kín – mực in, thuốc diệt trừ các loài gây hại…

Sơ đồ quy trình tiếp nhận và xử lý tại Nhà máy XLCT Vĩnh Tân

Chất thải nguy hại vận chuyển về tới nhà máy sẽ được phân loại để xử lý:

Chất thải lỏng dễ cháy lò (ví dụ : dầu nhớt, dung môi…)

Chất thải rắn không có giá trị thương mại nhưng dễ cháy (giẻ lau, cặn dầu nhớt…)

Chất thải dễ cháy được chuyển đến khu lò đốt để xử lý bằng lò đốt chất thải công suất 1.000kg/giờ.

Lò đốt chất thải công suất 1.000 kg/giờ

Chất thải lỏng khó cháy được chuyển đến khu xử lý nước thải để xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày

Chất thải rắn khó cháy được chuyển đến khu xử phù hợp lý bóng đèn, hóa rắn…

Thiết bị hóa rắn chất thải vô cơ

Thiết bị xử lý ắc quy thải

Thiết bị Súc rửa thùng phuy

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang thải

Hệ thống xử lý thiết bị linh kiện điện tử

Thiết bị tẩy rửa, tái chế thu hồi kim loại

Đối với các loại chất thải rắn có giá trị thương mại, sau khi sơ chế sẽ bán cho các đơn vị có chức năng tái chế (thùng nhựa, kim loại, giấy carton…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *