DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG

Chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp gồm có: Bùn thải thông thường, tro xỉ từ quá trình đốt, vải vụn, da vụn, nilong…

Chất thải thông thường vận chuyển về tới nhà máy sẽ được phân loại để xử lý. Chất thải dễ cháy được chuyển đến khu lò đốt để xử lý bằng lò đốt chất thải công suất 1.000kg/giờ.

Chất thải lỏng khó cháy được chuyển đến khu xử lý nước thải để xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày

Đối với các loại chất thải rắn có giá trị thương mại, sau khi sơ chế sẽ bán cho các đơn vị có chức năng tái chế (thùng nhựa, kim loại, giấy carton, nilong sạch…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *